موارد مهم در انتخاب تیغ اره جهت برش بهینه

Home   /   Post   /   10009

 

1-تعیین گرید و سختی قطعه مورد برش

*جهت انتخاب نوع تیغ اره شامل : پروفیل بر- m42 ,m51     

2- انتخاب دندانه با استفاده از جداول استاندارد

*انتخاب گام دندانه باتوجه به توخالی و یا توپر بودن قطعه مورد برش و شیوه برش بصورت تکی یا گروهی انتخاب می گردد.

3- استفاده از مایع خنک کننده و روان کار

* استفاده از آب صابون (روان کاری) نقش مهمی در طول عمر تیغه و بازده برش دارد. در صورت استفاده صحیح ازمایع خنک کننده باعث کاهش تولید حرارت و عبور صحیح براده از روی دندانه می گردد. بدون استفاده از روان کننده اصطکاک بالا می رود و تولید حرارت بالا باعث جوش خوردن براده به دندانه می گردد که این امرعملیات برش را کند و استفاده انرژی بیشتر منجر به کندی و از بین رفتن دندانه می شود. غلظت و تمیزی آب صابون و محل خروج آب صابون نیز از موارد مهم می باشد.

4- سرعت و نرخ باردهی مناسب جهت آب بندی تیغه

* با توجه به شکل و رنگ براده تولید شده میتوان به مناسب بودن سرعت پی برد. براده باید به حالت فردار، مستحکم، و به صورت یک دست و با دمای قابل لمس باشد. رنگ براده از نقره ای به قهوه ای تغییر رنگ دهد و سنگین باشد، نیروی برش بیش از حد است و تولید حرارت زیادی است. براده آبی رنگ نشانگردمای خیلی بالا که منجر به کاهش عمر تیغه می شود.

*در15دقیقه ابتدایی کارباید حداقل 50 درصد فشار برش اعمال گردد.  

تمام موارد مذکور به تجربه اپراتور در زمینه برش با دستگاه اره نواری بستگی دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تیغ اره نواری در کانال کسمک عضو شوید.