تیغ اره نواری M42

Home   /   Products   /   Details

تیغ اره نواری بی متال m42

جنس بدنه : فولاد فنر

جنس دندانه : فولاد HSS m42

زاویه دندانه طراحی شده جهت انواع فلزات