دانش نامه

Home   /   Category

دلایل شکستن تیغ اره نواری - بخش دوم

شکستگی بی قاعده تیغ اره نواری ، خوردگی دندانه تیغ اره نواری ، فرسودگی لبه پشت تیغ اره نواری ، برش ناهموار ، پیچش تیغ اره نواری ، پیدا شدن خطوط و خوردگی لبه و فرسودگی تیغ اره نواری

ادامه مطلب

تیغ اره نواری

در ابتدا تیغ اره نواری از یک نوع فلز ساخته می شد.

که عمر مفید کمی نسبت به تیغ اره نواری امروزه داشتند. با انجام آزمایشات وپیشرفت  تکنو لوژی با ترکیب فلزات برای افزایش عمرو بازدهی بهینه تیغ اره استفاده شد .

ادامه مطلب

آب بندی تیغ اره

آب بندی درست و به موقع ، کارکرد تیغ اره را افزایش می دهد. پیش از آب بندی باید از انتخاب تیغ اره متناسب با قطعه مورد برش از لحاظ نوع و دندانه اطمینان حاصل نمود در 15 دقیقه ی ابتدایی برش می بایست  نرخ باردهی 30 الی 50 درصد باشد. که میزان این درصد به سختی مواد بستگی

ادامه مطلب

توصیه سرعت برش بر اساس ضخامت یا قطر

مهم است توجه داشته باشید که در دستگاه های اره نواری فولابر تطابق سرعت با تغذیه، اهیمیت حیاتی دارد. به دلیل اینکه تقریبا غیر ممکن است تغذیه را با یک مورد معین نشان دهیم که 1) توسط تمام کاربر ها قابل فهم باشد، 2) برای انواع ماشین ها مشترک باشد.

ادامه مطلب

توصیه سرعت برش بر اساس متر در دقیقه


مهم است توجه داشته باشید که تطابق سرعت با تغذیه، اهیمیت حیاتی دارد. به دلیل اینکه تقریبا غیر ممکن است تغذیه را با یک مورد معین نشان دهیم که 1) توسط تمام کاربر ها قابل فهم باشد، 2) برای انواع ماشین ها مشترک باشد. 

ادامه مطلب

راهنمای انتخاب تیغ اره

 این غیر ممکن است که یک تیغه بتواند تمام موارد مورد نیاز برش را داشته باشد. از این گذشته، تیغه هایی با انواع و مولفه های مختلف، عملکرد مختلفی نیز دارند. انتخاب تیغه شامل انتخاب عرض، نوع دندانه و تعداد دندانه در اینچ می باشد..
 

ادامه مطلب